dạ hội cổ tàu ép hoa thêu
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Phiên bản đầm dạ hội cổ tàu ép hoa thêu cháy hàng hot phỏng tay các nàng ơi 

Thun Nhập dày mịn 
Freesize 45-58kg cao 1,5-1,65m