Đầm suông phối tua rua quá iu 
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.
Thun Nhập phối tua y hình 
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m