Đầm body sọc
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm body sọc sành điệu trẻ trung 
Thun Nhập in sọc dày dặn 
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m