Đầm suông cô gái hoa vàng 
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm suông cô gái hoa vàng 
Thun Ý dày mịn in 3D 
Freesize 45-56kg cao 1,5-1,65m