Đầm xoè ren thiết kế dễ thương 
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm xoè ren thiết kế dễ thương 
Thun Nhập Lazza dày dặn phối ren thiết kế 
Freesize 45-56kg cao 1,5-1,65m