Đầm đuôi cá ren
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm đuôi cá ren thiết kế dễ mặc và tôn dáng 
Ren hoa như hình phối thun Pháp
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m