Đầm suông A phối voan
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm suông A phối voan sọc xinh xắn 
Chất Thun Pháp dày dặn
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m