Đầm sọc sang trọng
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm sọc sang trọng tôn thêm chiều cao cho người mặt 
Chất cát Nhật in sọc 
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m