Đầm suông hoa cẩm chướng
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm suông 3 tầng hoa cẩm chướng xinh xắn 
Thun satin in 3D 
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m