Đầm vest 1 tay sành điệu 
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm vest 1 tay sành điệu 
Thun Nhập dày mịn 
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
Có tặng quần sọt mặc kèm không sợ lộ nhé