Đầm suông A phối ren
Chọn màu:
Chọn loai:
M
Số lượng
Bạn cần chọn màu và kích thước nhé trước khi chọn số lượng nhé.Đầm suông A phối ren đính nút sang trọng
Thun Nhập Dày mịn 
Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m